Welkom

Om te kunnen excelleren is het essentieel dat personen en organisaties zichzelf regelmatig confronteren met de vraag of zij nog wel optimaal functioneren. Eussen Executive Development (EED) begeleidt deze processen al meer dan twintig jaar. Hierbij maakt EED gebruik van verschillende onalledaagse methodieken zoals bijvoorbeeld action based learning.

Het resultaat is dat persoonlijke ambities en organisatiedoelstellingen evenwichtig en succesvol worden gerealiseerd.

Onze intensieve aanpak zorgt ervoor dat de benodigde tijd voor een cultuuromslag of het kweken van teamgeest kan worden teruggebracht van maanden naar enkele weken.

Reacties

Drs. Marjolein ten Kroode MCM MIM, lid Raad van Bestuur, Sociale Verzekeringsbank

Indrukwekkend en op onderdelen inspirerend is de wijze waarop Peter Eussen sturing geeft aan de groepsprocessen binnen een team. Zijn rol werkt stimulerend en als katalysator bij de latent aanwezige capaciteiten van de deelnemers. Het was een ervaring die aan de hoge verwachtingen heeft voldaan en die de noodzakelijke teamontwikkelingen zonder meer in een stroomversnelling hebben gebracht.

 
Mr. Ineke van Oldeniel, voormalig Hoofddirecteur CFI, Ministerie van OC&W

De coachingsessies in de Ardennen werden een succes. De gespreken waren voor iedereen verhelderend. Zowel voor zichzelf als voor hun plaats in het team. Men gaf elkaar feedback en ieders posities werden besproken. Er kwam echt iets tot stand. De gesprekken waren soms confronterend en behoorlijk diepgaand. Maar ze verliepen altijd in een prettige sfeer en met respect voor elkaar. De grote winst van de sessies was, dat mensen uit zichzelf in gesprek raakten over hun functioneren binnen het team.